Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Speciallæge i Gynækologi, Helene Nortvig er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: Klinik@gynhorsens.dk eller 7561 4808

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Som patient hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig:
Stamoplysninger fra Cpr. Registret: CPR nr., navn, adresse, egen læge og Sygesikringsgruppe.
Mail adresse og telefonnummer, med det formål at behandle dig efter sundhedsloven.

Ved dit 1. besøg i klinikken, giver du skriftligt dit samtykke til, at klinikken må indhente lægelige oplysninger, der vedrører din behandling hos lægelige specialer, der har relevans for din
undersøgelse og behandling.

Du giver samtykke til at Klinikken må give din egen læge besked på resultatet af din behandling.

Du giver også dit samtykke til at Klinikken må henvise dig videre til anden klinik eller sygehus, hvis det skønnes nødvendigt.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til for eksempel forskning vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Dine oplysninger opbevares i en Patientjournal, hos Multimed, med hvilken vi har en databehandler aftale. Skriftlig aftale opbevares i Klinikken.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum der er lovpligtigt i henhold til journal lovgivningen.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid, anmode om at få udskrevet en kopi af din journal. Du skal selv kontakte Klinikken og bede om det.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.