Medicinsk Abort

Medicinsk Abort indtil 8. uge

Medicinsk abort kan foretages indtil 8 uge. Hvis du er længere, kan der ikke foretages medicinsk abort. Kirurgisk abort anbefales.

Du kan henvende dig direkte til klinikken uden henvisning fra egen læge

 

Behandlingsforløb ved medicinsk abort

Konsultation ved læge og sygeplejerske:

 • Du får foretaget en gynækologisk undersøgelse og bliver ultralydsscannet for at fastsætte graviditetslængden.
 • Du skal udfylde en blanket ”anmodning om svangerskabsafbrydelse”, der er et lovkrav
 • Du bliver podet for klamydia (lovkrav)
 • Fremtidig prævention drøftes.

Samtale med Sygeplejerske:

 • I gennemgår sammen behandlingsforløbet
 • Du skal indtage 1 tablet Mifegyne, som vil stoppe graviditetens udvikling, og graviditeten går til grunde. Medicinen giver meget sjældent bivirkninger.  Du kan i sjældne tilfælde få blødning, og dermed igangsætte aborten. Hvis du begynder at bløde, skal du fortsætte med den aftalte behandling.
 • Du får udleveret medicinen, som du skal tage derhjemme på 2. dagen. Desuden får du en grundig instruks i, hvordan du tager medicinen, og hvordan du skal forholde dig derhjemme.

Derhjemme:

 • 2. dagen om morgenen skal du tage 4 tabletter Cytotec.  Cytotec får livmoderen til at trække sig sammen, så du aborterer.

Disse sammentrækninger giver blødning og kraftige menstruationssmerter. Blødningen starter som regel efter et 2-3 timer efter oplægning af Cytotec.

DU får smertestillende medicin med hjem, som skal tages samtidig med opstart med Cytotec.

Blødningen kan være kraftig og med klumper.

Tabletterne skal anbringes i skeden. Du skal ligge i sengen den første time til stikpillerne er blevet absorberet i skeden. Det er herefter en god ide at være oppegående, da det nemmere får blødningen i gang.

4-5 timer efter tabletterne er lagt op i skeden, vil de fleste have aborteret, men der kan gå længere tid.

Når smerterne og blødningen aftager har du aborteret. Der vil dog stadig være menstruationslignende blødning, men det aftager og holder op i løbet af et par uger. Blødningen kan i nogle tilfælde fortsætte indtil næste menstruation.

Hvis det er aftalt med gynækologen, påbegynde p-piller samme aften.

 

Du kan få kvalme og diarre mens du er ved at abortere, men er kun forbigående.

 • Du skal være sygemeldt på 2.dagen, ellers er sygemelding som regel ikke nødvendig.
 • Du skal have en voksen person hos dig hele den 2. dag.  Det skal være en person, der kan støtte og hjælpe dig psykisk, specielt hvis der opstår problemer, du ikke selv synes, du kan klare.
 • Sygeplejersken ringer til dig på 2. dagen om eftermiddagen. Her taler I om hvordan det er gået, og hvordan du har det.
 • Du vil altid kunne komme i kontakt med klinikken. Tlf. nr. oplyses ved opstart.

 

Kontrol 10.-12. dagen:

 • Samtale og scannings kontrol hos lægen og sygeplejersken. Ved scanning ses om du har aborteret fuldstændigt, og om din blødning er normaliseret.  
 • Vi taler også om hvordan du har det både fysisk og psykisk.
 • Hvis det er aftalt med gynækologen, anlægges en hormonspiral/ kobberspiral til kontrollen. Spiralen skal medbringes til kontrollen.

Det er yderst vigtigt, at du kommer til denne kontrol, da graviditeten i sjældne tilfælde ikke er afsluttet.

Råd og vejledning omkring medicinsk abort:

 • Du må kun bruge bind ikke tamponer under aborten.
 • Du må have sex igen, når du føler dig parat til det. Der skal anvendes kondom ved samleje, så længe du bløder efter aborten, for at der ikke skal opstå betændelse.

Komplikationer ved medicinsk abort:

  • I sjældne tilfælde kan du bløde ekstra kraftigt. Hvis det sker, skal du ringe til klinikken. Du vil få oplyst et tlf. nr. hvor du kan kontakte os.
  • Der kan også i sjældne tilfælde opstå underlivsbetændelse med feber og smerter. Du skal da kontakte klinikken eller vagtlæge.

 

 • I sjældne tilfælde virker abortmedicinen ikke og graviditeten fortsætter.

 

Har du spørgsmål eller andet du er usikker på, må du endelig kontakte klinikken, enten i vores åbningstid eller på de udleverede tlf. nr.

 

          Det er vigtigt, at du kommer til kontrol i klinikken.

 

Prævention:

 • Du kan starte med p-piller på abortdagen eller dagen efter.
 • Du kan også få oplagt en spiral ved kontrollen  på 12 dagen