Fertilitetsbehandling med Insemination

                       

Hvem kan have gavn af fertilitetsbehandling med insemination?

Ved forskellige former for barnløshed f.eks. ved uregelmæssige æg­løsninger, uforklaret barnløshed og specielt ved nedsat sædkvalitet, kan man i mange tilfælde hjælpe til at opnå graviditet ved at anvende in­semination. Ved insemination indføres, specielt præparerede sædceller direkte op i livmoderen, (intra-uterin insemination, IUI).

Behandlingen forudsætter, at mindst een af kvindens æggeledere er åbne. Hvis der opstår tvivl om dette, f.eks hvis kvinden tidligere har haft underlivsbetændelse eller underlivsoperationer, kan man på forhånd undersøge det ved enten en ultralydsundersøgelse (HSU), eller en kikker­tundersøgelse (laparoskopi).

For at gøre IUI mest effektiv bør kvinden have stimuleret ægudviklingen med tabletbehandling eller med hormonindsprøjtninger. Herved opnås en bedret kontrol over æggenes modning og ægløsningstidspunktet. Dette er væsentligt, idet metodens effek­tivitet er meget afhængig af, at inseminationen fore­går på det rette tidspunkt. ­­


Hvad siger loven omkring fertilitetsbehandling?

I loven om behandling af barnløshed, der trådte i kraft d. 1. januar 2007 kræves, at kvinden og hendes eventuelle partner (mand eller kvinde) skriftligt accepterer, at der foretages insemination, ligesom manden skriftligt skal acceptere faderskabet overfor det eller de børn, der måtte blive resultatet af inseminationen.

Der vil derfor, som loven kræver, blive udleveret en formular til under­skrift.

Der er ligeledes krav om HIV og hepatitis-test (smitsom leverbetændelse), blodprøve på begge.

I henhold til et EU-direktiv er fertilitetsklinikkerne fra 1.1 2007 pålagt at sikre sig, at der før Fertilitetsbehandling med  insemination med partners sæd, skal foreligge negative test på manden for HIV og smitsom leverbetændelse. Det vil sige HIV, Hepatitis B (HbsAG og Anti-HBc) og Hepatitis C (Anti-HCV-Ab).  Disse prøver kan foretages på sygehuset. Prøverne er gyldige i 24 måneder.


Begrænsning
:

 Ifølge dansk lov, må fertilitetsbehandling ikke indledes eller fortsættes fra og med kvindens 46 års fødselsdag.

 Det er ingen hindring at parret har barn sammen i forvejen.


Hvordan kommer vi igang méd Fertilitetsbehandling med Insemination ?

Det første tegn på blødning regnes som 1. menstruationsdag. Senere scanninger samt selve inseminationen beregnes ud fra denne dag.

I forbindelse med aftalen om insemination  får i information om medicinen og en recept herpå.

Det vil fremgå af recepten på hvilke dage, du skal tage tabletter og/eller indsprøjtninger.


Når menstruationen begynder, skal du kon­takte kli­nik­ken på telefon 75 61 48 08 for at aftale tid til scanning og stimulation.
 

 1. Scanning.

Det er sædvanligvis mellem 11. eller 13. dag efter menstruationens start. ­­­

På klinikken foretages en ultra­lydss­canning gennem skeden.

Denne scanning skal under­søge om æggene er “mod­ne”.

  1. Hvis folliklerne(ægblærerne)er tilstrækkelig store, planlægges hvornår du skal have ægløsningssprøjten, Ovitrelle. Dette hormon modner dine æg og forbereder dem til ægløs­ningen. Du skal insemineres mellem 30-36 timer efter.
  1. Hvis folliklerne endnu er for små, planlægges eventuelt yderligere stimulation og en ny scanning.


Inseminationsdagen.

Hvis det er mandens sæd der skal anvendes, skal den afleveres på klinikken ca. 1 time før inseminationen, (glas hertil udleveres fra klinikken). Sædprøven må højst transporteres i 90 minutter. Det er vigtigt at sæden holdes kropsvarm under transporten, for eksempel indenfor bukselinningen.

Når prøven er afleveret, oprenses sæden, før den kan bruges til insemination.


Inseminationen.

Inseminationen foregår ved hjælp af et tyndt plastikrør der føres op i livmoderen, hvorefter den oprensede og behandlede sæd sprøjtes ind. Det er normalt helt uden ubehag, og du kan umiddelbart herefter tage hjem. Det er helt normalt, at der løber lidt væske ud af skeden i de følgende timer, så bind anbefales.


Graviditet eller menstruation.

Hvis din graviditetstest 15-17 dage senere er positiv, bedes du kontakte klinikken for plan­lægning af en graviditetsscanning yderligere 3 uger senere.

Ved menstruation kan du ringe og aftale nyt forsøg. De første to forsøg gennemføres oftest lige efter hinanden. Hvis et 3. forsøg er nødvendig, holdes gerne én måneds pause før dette.


Komplikationer:

Hormonbehandlingen kan uventet give anledning til for kraftig stimulation, så der udvikles for mange follikler. Der accepteres normalt op til tre modne follikler.

Hvis der er flere, vil vi afstå fra inseminationen i den måned, da det tilstræbes at kvinden kun bliver gravid med et foster. Der kan dog forekomme tvillinggraviditet.


Graviditetschance ved fertilitetsbehandling med Insemination:

Graviditetsfrekvensen pr. forsøg ligger gennemsnitligt på 1:6. Det vil sige, at der er 1 kvinde der bliver gravid for hver 6. insemination. Det kan lyde af meget lidt, men det må tages i betragtning, at insemination kun anvendes til de par, der ikke selv har kunnet opnå graviditet.

Antallet af inseminationer der anbefales varierer fra par til par. Sædvanligvis anbefales 3 inseminationer.  3 inseminationer er også af de offentlige sygehuse valgt som en forudsætning for behandling med ægtransplantation,(IVF).

I nogle tilfælde kan man dog anbefale yderligere forsøg. Fortsat behandling, er altid efter en individuel vurdering.