HPV vaccination til ”voksne”

HPV-vaccination er mest effektiv, når den gives til børn og unge, som endnu ikke har begyndt seksuelt samliv.

Her vil vaccinationen medføre fuld beskyttelse (immunitet) mod de typer HPV, som vaccinationen dækker.

 

Vaccination til unge og voksne kan være en god ide, selv om de har/har haft seksuelt samliv.

I følgende situationer kan det være relevant at overveje vaccination:

Hvis man tidligere har haft:

  • kondylomer
  • svære celleforandringer/fået lavet kegleoperation
  • nedsat immunforsvar

Vaccination vil her kunne nedsætte risikoen for den HPV-virus, man tidligere er smittet med, kommer igen.

Vaccinationen kan dog ikke yde fuld beskyttelse mod reaktivering af HPV-infektion, man tidligere har haft. Risikoen nedsættes med op til 70 %

Hvis man som ung/voksen indleder nye seksuelle forhold, har man risiko for at møde nye HPV-typer, som man ikke ”har mødt” før.

I denne situation vil en vaccination, før man indleder nye forhold, kunne betyde fuld beskyttelse (immunitet) mod de ”nye” HPV-typer, som er indeholdt i vaccinen.