Gynækologisk Speciallægeklinik
Ved Speciallæge i gynækologi & obstetrik - Hans Jørgen Knudsen

Patientvejledninger

I bjælkerne til venstre finder du klinikkens patientvejledninger.

Vejledningerne beskriver undersøgelser og forholdsregler for dig, efter du har fået foretaget en given behandling.

Celleforandringer på livmoderhalsen

Celleforandringer er ikke kræft.
Celleforandringer er ikke i sig selv farlige.

 

Man skelner mellem lette og svære celleforandringer.
Udviklingen af celleforandringer skyldes infektion (betændelse) med HPV-virus.
Når virusinfektionen forsvinder igen, forsvinder celleforandringerne også.
Derfor forsvinder de fleste celleforandringer af sig selv i løbet af 3-12 måneder.

Lette celleforandringer kontrolleres derfor efter 4-6 måneder.

Svære celleforandringer behandles.

 

De fleste svære celleforandringer ville ubehandlet også forsvinde af sig selv, men ca. 10 % ville ubehandlet udvikle sig til forstadier til kræft.
Derfor behandles svære celleforandringer.

 

Behandlingen er en såkaldt kegleoperation.
Det er en lille operation, hvor man fjerner et mindre stykke af livmoderhalsen omkring livmodermunden.
Operationen foregår i lokalbedøvelse og tager ganske få minutter.
Der er ingen smerter under eller efter operationen.
Der vil kunne forekomme let blødning og udflåd de første 2 uger efter operationen.
I denne periode er der nogle få forholdsregler, som man vil blive informeret om efter operationen.

 

HPV vaccination til ”voksne”

HPV-vaccination er mest effektiv, når den gives til børn og unge, som endnu ikke har begyndt seksuelt samliv.
Her vil vaccinationen medføre fuld beskyttelse (immunitet) mod de typer HPV, som vaccinationen dækker.

Vaccination til unge og voksne kan være en god ide, selv om de har/har haft seksuelt samliv.

I følgende situationer kan det være relevant at overveje vaccination:

Hvis man tidligere har haft:
- kondylomer
- svære celleforandringer/fået lavet kegleoperation
- nedsat immunforsvar

Vaccination vil her kunne nedsætte risikoen for den HPV-virus, man tidligere er smittet med, kommer igen.

Vaccinationen kan dog ikke yde fuld beskyttelse mod reaktivering af HPV-infektion, man tidligere har haft. Risikoen nedsættes med op til 70 %

Hvis man som ung/voksen indleder nye seksuelle forhold, har man risiko for at møde nye HPV-typer, som man ikke ”har mødt” før.
I denne situation vil en vaccination, før man indleder nye forhold, kunne betyde fuld beskyttelse (immunitet) mod de ”nye” HPV-typer, som er indeholdt i vaccinen.

 

Kolposkopi m biopsi fra livmoderhalsen

Du har fået konstateret atypiske celler/ celleforandringer i dit celleskrab.

Da celleskrab kun er en screening/ rettesnor, har du i dag fået lavet en udvidet undersøgelse af din livmoderhals. En såkaldt kolposkopi med biopsi.

Undersøgelsen:

Ved hjælp af en speciel kikkert og påsmøring af eddike, kan man som oftest se, hvis der er tegn til celleforandringer

For at undersøge disse celleforandringer nærmere, blev der taget 3 -4 vævsprøver, biopsier.

Vævsprøverne sendes til undersøgelse hvor celleforandringerne bestemmes.

Vi har svaret på undersøgelsen efter ca. 4 uger.

Du vil modtage et E-mail svar, der informerer dig om videre plan og kontrol.

Hvis du skal have lavet en Konus/ kegleoperation vil Gynækologen kontakte dig pr telefon, så I sammen kan aftale et tidspunkt, hvor det passer dig.

Forholdsregner efter prøvetagning:

Du har 3-4 små sår på livmoderhalsen. Sårene heler meget hurtigt.

Du kan have lidt blødning svarende til menstruation de første par dage efter prøvetagning.

Hvis du får kraftig blødning evt. med ”klumper” skal du kontakte klinikken.

Det kan være tegn på at et af sårene er begyndt at bløde. Det er ikke farligt, men det skal selvfølgelig behandles.

Du må ikke have samleje de første dage efter prøvetagning.

Du må ikke anvende tampon de første dage efter prøvetagning.

Du kan have lidt ildelugtende udflåd de første dage, dette er helt almindeligt.

 

Du skal kontakte klinikken hvis du får feber eller kraftig blødning efter undersøgelsen

Opstår der problemer, eller er der ting du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte klinikken

 

Konus/Kegleoperation

Du har i dag fået lavet en kegleoperation. Området, hvor du har fået konstateret celleforandringer, er blevet fjernet ved operationen.

Det fjernede væv bliver sendt til undersøgelse. Svaret foreligger efter ca. 4 uger.

Du vil modtage et E-mail svar med plan for videre kontrol. Du skal enten fortsætte her eller til kontrol hos egen læge.

 

Fysisk aktivitet:

Du skal tage den med ro i dag, men må gerne gå på arbejde herefter.

Har du tungt fysisk arbejde, skal du være sygemeldt de næste dage.

Du skal undgå fysisk aktivitet, så som fitness, cykling og løb de næste 14 dage, da der ellers kan opstå akut blødning.

Blødning i efterforløbet:

Du kan bløde svarende til menstruation de næste 14 dage. Blodet vil være mørkt som ved menstruation.

I sjældne tilfælde kan der opstå akut blødning, i den første tid efter du har fået lavet kegleoperationen. Symptomerne herpå er frisk rød blødning evt. med klumper. Du skal i den situation ringe til os. Blødningen kan skyldes et lille blodkar der bløder.

Klinikken tlf. 7561 4808.  Har vi lukket skal du kontakte: Lægevagten 7011 3131. Du skal oplyse at du har fået lavet en kegleoperation.

Du må ikke anvende tampon i efterforløbet, da det kan øge infektionsrisikoen

Infektion/ betændelse:

I sjældne tilfælde kan der opstå betændelse. Du vil da få feber og evt. ildelugtende udflåd. Du skal kontakte os med henblik på behandling for betændelsen.

Samliv:

Du må ikke have samleje de første 14 dage.

Kontrol:

Du skal altid kontrolleres efter en kegleoperation. Kontrollen kan foregå her eller hos egen læge. Hvilken kontrol du skal til, afhænger af svaret på undersøgelsen af den fjernede kegle. Du vil få besked i E- mail svaret fra os.

Opstår der problemer, eller er der ting du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Du skal kontakte klinikken ved feber, kraftig blødning eller smerter

 

Endometrie biopsi (vævsprøve fra livmoderhulen)

Du har i dag fået taget en prøve fra livmoderhulen på grund af blødningsproblemer.

Prøven er taget, for at se om dine blødningsproblemer skyldes celleforandringer i slimhinden i livmoderhulen. Prøvens resultat foreligger efter ca. 3 uger.

Du vil modtage E-mail svar om prøvens resultat og videre plan.

Hvis prøven er sendt som ”Hasteprøve”, ringer Speciallægen og giver dig svaret indenfor en lille uge.

Du kan den første dag godt opleve at have menstruationslignende smerter, dette er helt normalt. Du kan tage Tbl. Panodil 1g ved behov.

Du kan godt forvente lidt blødning de første dage efter undersøgelsen.

Opstår der, i løbet de første dage efter undersøgelsen, feber, smerter eller kraftig blødning skal du kontakte klinikken på 75 61 48 08. Udenfor klinikkens åbningstid vagtlægen på 70 11 31 31

 

Hormonspiral (Mirena/Jaydess)

Du har fået oplagt en hormonspiral (Mirena/Jaydess)

Du er beskyttet mod graviditet straks efter oplægningen. Spiralen er den sikreste form for prævention.

Den første uge må du ikke have ubeskyttet samleje, gå i karbad, svømmehal eller bade i havet, da der vil være risiko for at få betændelse.

Selve spiralen afgiver hormonet Gestagen. Dette hormon forhindrer slimhinden inde i livmoderhulen i at blive dannet. Sekretet i livmoderhalsen bliver mindre gennemtrængeligt for sædceller og gør sædcellerne mindre bevægelige.

 Når der ikke opbygges en slimhinde i livmoderen, nedsættes blødningen ved menstruation. Det er slimhinden der afstødes og giver menstruationen.

Langt de fleste kvinder oplever at menstruationen bliver meget mindre. Blødninger kan blive reduceret med op til 80 %. Nogle kvinder ophører helt med at have menstruation.

Har du menstruationssmerter bliver de ligeledes væsentligt mindre, eller forsvinder helt.

De første 3-6 måneder efter spiraloplægningen kan du have uregelmæssige blødninger og pletblødninger.

Du kan bløde uregelmæssigt, indtil hormonspiralen har opnået sin virkning, og du ikke længere har en ”tyk” slimhinde i livmoderhulen.

Du må ikke anvende tampon, eller anvende menstruationskop, da du kan risikere at trække spiralen ud, når du fjerner tamponen. Hvis snoren klippes kort ved anlæggelsen, kan du godt anvende tampon eller menstruationskop.

Hvis du senere gerne vil anvende tampon, kan din egen læge afkorte spiralsnoren.  Du er også velkommen til at kontakte klinikken, det skal da være indenfor de første 3 måneder efter spiralanlæggelsen.

Enkelte kan lige i starten have f.eks. brystspænding, hovedpine, humørsvingninger og måske uren hud. Disse bivirkninger vil sædvanligvis forsvinde i løbet af de første par måneder.

Opstår der problemer, eller er der ting du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Du skal kontakte klinikken på  telefon 75614808 ved feber, kraftig blødning eller nyopståede smerter

 

Kobberspiral

Du har fået oplagt en kobberspiral.

Du er beskyttet mod graviditet straks efter oplægningen.

Den første uge må du ikke have ubeskyttet samleje. Det vil sige du skal anvende kondom ved samleje. Du må ikke gå i karbad, svømmehal eller bade i havet, da der vil være risiko for at få betændelse.

Du kan opleve flere smerter ved menstruation, ligesom du også kan opleve kraftigere blødning end sædvanligt. Dette vil som regel normaliseres i løbet af de første 6 måneder.

Du må ikke anvende tampon eller menstruationskop, da du kan risikere at trække spiralen ud, når du fjerner tamponen.

Hvis du ved anlæggelsen af spiralen, har fået klippet snoren til spiralen kort, dette er aftalt ved oplægningen, må du gerne anvende tampon el menstruationskop.

Opstår der problemer, eller er der ting du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Du skal kontakte klinikken ved feber, kraftig blødning eller nyopståede smerter

 

Medicinsk Abort

Medicinsk abort kan foretages indtil 8 uge. Hvis du er længere, kan der ikke foretages medicinsk abort. Kirurgisk abort anbefales.

Du kan henvende dig direkte til klinikken uden henvisning fra egen læge

 

Behandlingsforløb

Konsultation ved læge og sygeplejerske:

• Du får foretaget en gynækologisk undersøgelse og bliver ultralydsscannet for at fastsætte graviditetslængden.

• Du skal udfylde en blanket ”anmodning om svangerskabsafbrydelse”, der er et lovkrav

• Du bliver podet for klamydia (lovkrav)

• Fremtidig prævention drøftes.

 

Samtale med Sygeplejerske:

• I gennemgår sammen behandlingsforløbet

• Du skal indtage 1 tablet Mifegyne, som vil stoppe graviditetens udvikling, og graviditeten går til grunde. Medicinen giver meget sjældent bivirkninger.  Du kan i sjældne tilfælde få blødning, og dermed igangsætte aborten.

• Du får udleveret medicinen, som du skal tage derhjemme på 2. dagen. Desuden får du en grundig instruks i, hvordan du tager medicinen, og hvordan du skal forholde dig derhjemme.

Derhjemme:

  • 1. dagen skal du have taget en blodprøve på sygehuset
  • 2. dagen om morgenen skal du tage 4 tabletter Cytotec.  Cytotec får livmoderen til at trække sig sammen, så du aborterer.
    Disse sammentrækninger giver blødning og kraftige menstruationssmerter. Blødningen starter som regel en 1 time efter oplægning af Cytotec.
    DU får smertestillende medicin med hjem, som skal tages samtidig med opstart med Cytotec.
    Blødningen kan være kraftig og med klumper.

Tabletterne skal anbringes i skeden. Du skal ligge i sengen den første time til stikpillerne er blevet absorberet i skeden. Det er herefter en god ide at være oppegående, da det nemmere får blødningen i gang.

4-5 timer efter tabletterne er lagt op i skeden, vil de fleste have aborteret, men der kan gå længere tid.

Når smerterne og blødningen aftager har du aborteret. Der vil dog stadig være menstruationslignende blødning, men det aftager og holder op i løbet af et par uger. Blødningen kan i nogle tilfælde fortsætte indtil næste menstruation.
Samme aften anbefales det at påbegynde p-piller, da det mindsker blødningen i forbindelse med aborten

• Du skal være sygemeldt på 2.dagen, ellers er sygemelding som regel ikke nødvendig.

• Du skal have en voksen person hos dig hele den 2. dag og nat. Det skal være en person, der kan støtte og hjælpe dig psykisk, specielt hvis der opstår problemer, du ikke selv synes, du kan klare.

• Sygeplejersken ringer til dig på 2. dagen om eftermiddagen. Her taler I om hvordan det er gået, og hvordan du har det.

• Du vil altid kunne komme i kontakt med klinikken. Tlf. nr. oplyses ved opstart.

8. dagen Blodprøve tages på sygehuset

 

Kontrol 10.-12. dagen:

• Samtale og scannings kontrol hos lægen og sygeplejersken. Ved scanning ses om du har aborteret fuldstændigt, og om din blødning er normaliseret.

• Vi taler også om hvordan du har det både fysisk og psykisk.

• Desuden er der mulighed for at tale om fremtidig prævention, hvis du ikke allerede er startet med p-piller

           Det er yderst vigtigt, at du kommer til denne kontrol

Råd og vejledning:

• Du må kun bruge bind ikke tamponer under aborten.

• Du må have sex igen, når du føler dig parat til det. Der skal anvendes kondom ved samleje, så længe du bløder efter aborten, for at der ikke skal opstå betændelse.

Komplikationer:

• I sjældne tilfælde kan du bløde ekstra kraftigt. Hvis det sker, skal du ringe til klinikken. Du vil få oplyst et tlf. nr. hvor du kan kontakte os.

• Der kan også i sjældne tilfælde opstå underlivsbetændelse med feber og smerter. Du skal da kontakte klinikken eller vagtlæge.

• I sjældne tilfælde virker abortmedicinen ikke og graviditeten fortsætter.

Har du spørgsmål eller andet du er usikker på, må du endelig kontakte klinikken, enten i vores åbningstid eller på de udleverede tlf. nr.

           Det er vigtigt, at du får taget blodprøven og kommer til kontrol i klinikken.

 Prævention:

• Du kan starte med p-piller på abortdagen eller dagen efter.

• Du kan også få oplagt en spiral ved kontrollen  på 12 dagen

 

Behandling af Lichen Sclerosus

Lichen Sclerosus er en hudsygdom af ukendt årsag.

På grund af nedsat pigment, bliver huden og slimhinden hvid. Huden bliver ofte meget hård, snævrer ind og skrumper lidt.

Hvis du har fået taget en hudprøve/biopsi, vil svaret foreligge efter ca. 4 uger.

Du vil modtage en E-mail med plan for videre behandling

Ved behandling kan generne næsten forsvinde eller holdes nede.

Indledende behandling

1-4. uge Smør med Dermovatsalve om aftenen før sengetid

5-6. uge Smør med Dermovatsalve hver 2. aften

7-8. uge  Smør med Dermovatsalve 2 gange om ugen (f.eks. mandag og torsdag)

Vedligeholdelses behandling: mandag og torsdag smøres med Locoidsalve 0,1%,.

For at opnå en optimal behandling, er det vigtigt du følger behandlingen nøje.

I den akutte behandlings periode kan du smøre med Xylocain 2%, kan købes i håndkøb på apoteket, der er smerte og kløestillende.

Xylocain gel må anvendes ubegrænset, og er særlig velegnet til natlig kløe.

Brug blødgørende creme morgen og aften, f.eks. Warming creme.

Personlig hygiejne

Vi anbefaler at du vasker dig med intimsæbe. For eksempel Vivag. Kan også fås som vaskeservietter. Kan købes på apoteket. Vivag har en ph værdi der passer til intimområdet.

Undgå andre former for sæbe. Undgå at bruge trusseindlæg, da det udtørrer huden unødig.

Vær opmærksom på eventuelle sår, der ikke læger hurtigt. Du bør da kontakte din læge.

Du bør kontrolleres mindst én gang om året.

Har du spørgsmål du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte klinikken.

 

Frysebehandling af livmoderhalsen (Cryobehandling)

Frysebehandling af livmoderhalsen (Cryobehandling)

Frysebehandling foretages, for at gøre slimhinden på livmoderhalsen stærkere, således at du undgår kontaktblødning, f. eks ved samleje.

Du har i dag fået lavet en frysebehandling af din livmoderhals.

Ved frysebandlingen har du fået et sår/en forfrysning.  Når såret heler, bliver slimhinden tykkere/stærkere fordi der dannes arvæv. Slimhinden bliver dermed mere modstandsdygtig overfor berøring.

Du vil i de kommende 2 til 3 uger have vandigt gråligt udflåd.

Udflodet kan også have en karakteristisk fiske lignende lugt.  Det er helt almindeligt, og det er ikke tegn på du har fået betændelse!

Du må i de næste uger ikke anvende tampon ved menstruation, da det kan øge risikoen for betændelse.

Du bør undgå samleje, svømmehal og karbad, da dette også øger betændelsesrisikoen.

Du skal kontakte klinikken ved feber, smerter, blødning eller andet du finder unormalt.

Opstår der problemer, eller er der ting du ikke finder svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte klinikken.

 

Vulva biopsi (vævsprøve fra de ydre kønsorganer)

Du har i dag fået taget en vævsprøve fra de små skamlæber.

Prøven er taget, for at der kan stilles en diagnose, så du kan få den korrekte behandling af dine symptomer.

Vi vil i løbet af 4 uger modtage svar på vævsprøven.

Du vil modtage et E- mail svar med plan for videre behandling.

Du kan i sjældne tilfælde få blødning fra såret (prøvetagnings stederne).

Hvis der opstår kraftig blødning, skal du komprimere(trykke hårdt på såret) med et stykke toiletpapir i 5 min.

Hvis blødningen ikke derefter stopper, skal du kontakte klinikken, med henblik på at stoppe blødningen.

Hvis der opstår blødning uden for klinikkens åbningstid, skal du kontakte vagtlægen på 7011 3131

Hvis du får blødning, smerter eller feber i løbet af de første dage, skal du kontakte klinikken på 75 61 48 08

 

Dobbelt vandladning

Vejledning i dobbelt vandladning

Det anbefales at man drikker 1,5-2 liter væske i døgnet – kaffe, the iberegnet.

Normalt lader man vandet hver 3.-4. time.  En normal vandladning er på mellem 200-300 ml.  Døgnurin -mængden er på ca. 1.5 l.

Det er konstateret, at din blære tømmer sig dårligt, dvs.at der  efter en vandladning stadiger  urin i blæren. Denne urinmængde skal du forsøge at komme af med ved at lade vandet i 2 omgange. Dette kalder vi dobbelt vandladning.

1. vandladning

Lad vandet på normal vis. Rejs dig fra toilettet, vent 2-5 minutter.

2. vandladning

Sæt dig igen på toilettet og lad vandet igen,selv om  der ikke er vandladningstrang.

 

Giv dig tid til vandladningen, Brug ikke mavemusklerne til at presse urinen ud. Sid afslappet på toilettet.

Det er især vigtigt at praktisere dobbelt vandladning om morgenen samt ved sengetid. Forsøg evt. midt på dagen, hvis der er stor urinmængde ved 2. vandladning dvs. 100-200 ml.

 

I løbet af dagen skal du lade vandet hver 3.-4. time, også selv om du ikke har vandladningstrang.

Blæren skal vænne sig til at starte en vandladning, selvom der ikke er vandladningstrang. Du skal være forberedt på, at det måske ikke lykkes at lade vandet de første par gange,men der  er god mulighed for, at blæren efter længere tids træning bliver bedre til at tømme sig.

Du kan evt. lade vandet, iet målebæger, af og til,  for at kontrollere om urinmængden ved 2. vandladning er blevet mindre. Er der under 50 ml, kan du efterhånden springe 2. vandladningover,- men kontroller mængden med mellemrum.

 

Intimhygiejne

Intimvask

Når du vasker dig, skal du altid vaske forfra og bagud mod endetarmen. Det samme gælder når du tørrer dig efter toiletbesøg. På den måde undgår du at få tarmbakterier ind i skeden og urinrøret.

Intimområdet har en surhedsgrad(ph 4), således at bakterie og svampefloraen, der altid forefindes i dette område, trives og ikke giver anledning til ubalance.

Det er vigtigt at bevare/vedligeholde denne flora.

Anvend altid intimsæbe til intim hygiejne, dog højst 1 gang daglig. Sæben er udviklet specielt til intimvask. Sæben har den rette surhedsgrad, således at den naturlige balance og fugtighed opretholdes.

Du må ikke skylle dig op i skeden, da det vil ændre surhedsgraden i skeden og give anledning til ubalance.  Skeden er selvrensende.

 

Intimbarbering

Du må gerne foretage intimbarbering.

Husk at anvende en skraber der er ren og skarp. Skraberen skal opbevares et tørt sted når du ikke bruger den. Hvis en skraber ligger på gulvet i brusekabinen, vil der være bakterier tilstede, og du vil nemmere få uren hud ”småbumser” i intimområdet.

Du skal anvende en barbergel beregnet til intimområdet, kan købes på apoteket.

Gelen har den rigtige ph værdi og dermed opretholdes huden intakt og modvirker ”bumser ”, ubalance og udflåd i intimområdet.

 

Trusseindlæg og hygiejnebind

Trusseindlæg og hygiejnebind skal kun anvendes ved menstruationsblødning.

Hvis du synes du har lidt udflåd, hvilket oftest er helt naturligt, skal du skifte trusser ofte, i stedet for at anvende trusseindlæg.

Trusseindlæg fremmer udflåd på grund af kemiske tilsætningsstoffer, blandt andet blegemiddel og lugtabsorberende stoffer i indlægget. Jo mere du anvender trusseindlæg, des mere udflåd får du.

Anvend trusser der har et bomuldsindlæg i skridtet. Trusser skal kunne vaskes ved 90 grader således at bakterier/svampespore fjernes under vask.

Har du hudproblemer i intimområdet, skal du helst anvende trusser el hibster. Du skal helst undgå at bruge G-streng, da de ofte kommer for tæt på de små skamlæber og derfor er medvirkende til at give mere udflåd og hudirritation.

 

PCOS – Poly Cystisk Ovarie Syndrom

Udredning, behandling og rådgivning.

Hvad er PCOS?

PCOS er en hormonel forstyrrelse, som ses ved ca. 10-15% af alle kvinder. Forkortelsen PCOS står for Poly Cystisk Ovarie Syndrom. Poly Cystisk betyder mange ægblærer på æggestokkene. S står for syndrom. Ordet syndrom skyldes, at du ofte har mange symptomer pga sygdommen.

Hvorfor får man PCOS?

Der er sandsynligvis ændringer i generne, der giver PCOS, men hvordan det arves, ved man ikke. Da ikke alle i en familie får sygdommen, tror man, at også andre faktorer betyder noget, fx blodets sammensætning af de hormoner, som er forstyrret ved PCOS.

Hvilke symptomer er der ved PCOS?

Du har uregelmæssig, sjældent eller udebleven menstruation.

Du har øget behåring og/eller uren hud.

Du har sukkertrang, er ofte sulten, og har tendens til hedeture, humørsvingninger og træthed.

Du har svært ved at blive gravid

Du er overvægtig med æblefacon, eller slank med samme symptomer som ovenstående.

Det er heldigvis sjældent, at kvinder allehar symptomer på én gang, så du kan have et eller flere af ovenstående.

Hvordan stilles diagnosen?

To ud af nedenstående 3 kriterier skal være opfyldt. Andre sygdomme skal være udelukket, før man kan få diagnosen PCOS.

Uregelmæssig eller ingen menstruation, typisk cykluslængde på over 35 dage.

Forhøjet mandligt kønshormon og/eller øget mandlig hårvækst fx skægvækst.

Det mandlige kønshormon, også kaldet testosteron, kan kun måles korrekt i blodet efter minimum tre måneders pause med p-piller eller andre hormoner.

Polycystiske æggestokke ved ultralydsskanning.

Ved en ultralydsskanning hos gynækologen ses flere end 12 ægblærer på 2-10 mm i en eller begge æggestokke.

Hvilke sygdoms risici er der ved PCOS?

Overvægt og fedme

Kvinder med PCOS kan have for meget insulin i blodet, også kaldet insulinresistens. Overvægtige har som regel æblefacon. Insulinresistente PCOS patienter har således lidt forhøjet blodsukker og lidt forhøjet insulin, men faktisk ikke altid højt nok til, at det kan måles i en blodprøve. Den øgede mængde insulin medfører forskellige ubalancer i kroppen, fx stimuleres optagelsen at den forhøjede sukkermængde især til fedtvævet omkring maven, derfor æblefacon.

Barnløshed

Den øgede mængde mandlige hormon omdannes i fedtvævet til østrogener. Jo mere overvægt, des større forstyrrelse af hormonbalancen. Østrogenerne forstyrrer så igen dannelsen af andre hormoner i kroppen. Det medfører, at både din menstruationscyklus og dannelsen af æg, kaldet ægblærer i dine æggestokke standses. Derfor kan dine æg ikke vokse til en moden størrelse på 20-24mm, som et normalt æg har, og derfor kan det ikke blive befrugtet. Dvs. dine æg stopper i stedet med at vokse når de er ca 10mm.

De små æg ophobes så i æggestokkene indtil de går til grunde. Når du derfor sjældent har et modent æg, bliver du ikke gravid.

Skægvækst, øget behåring, hårtab og uren hud.

De forhøjede mandlige hormoner stimulerer talgkirtlerne og betyder man får uren hud og acne. Mandlige hormoner stimulerer også hårsækkene, så der er hårvækst på områder, som ellers ses ved mænd. Tyndt hår eller hårtab, også kaldet alopeci, skyldes også forstyrrelsen i de mandlige hormoner.

Polypper og øget risiko for kræft i livmoderhulen

Hvis ikke du behandles med P-piller eller hormonspiral vil den sjældne afstødning af menstruationsslimhinden øge denne risiko med stigende alder.

Type 2 sukkersyge

Den nedsatte insulinfølsomhed, let forhøjede blodsukker og øgede insulinproduktion, betyder risiko for udvikling af Type 2 sukkersyge, også hvis du er normalvægtig. Derfor skal du screenes hver 3 år for sukkersyge, når du har diagnosen.

Hjerte kar sygdom

Ved PCOS er der er forstyrret fedstofbalance. Fedtstoffer aflejres på indersiden af blodkarrene. Derfor stiger din risiko for højt blodtryk og hjertekarsygdom, også ved normalvægtige.

Hvordan behandler man PCOS?

Vægttab og motion

Vægttab og motion er meget vigtigt for at øge musklernes følsomhed for insulin. Følg de almindelige kostråd, der går på at spise grønt, fiberrigt og fedtfattigt. De gavnlige effekter af vægttab er mange:

Mængden af mandligt kønshormon nedsættes.

Den øgede hårvækst bliver mindre udtalt.

Man får en mere regelmæssig ægløsning.

Man nedsætter risikoen for sukkersyge og åreforkalkning.

Der bliver bedre muligheder for at opnå graviditet.

Dit velvære øges.

Behandling der øger insulinføsomhed, fx Metformin

Behandling med Metformin øger insulinfølsomheden, men bruges langtfra til alle patienter. Som regel skal man være meget overvægtig, og have risikofaktorer for at Metformin også bruges. Tal med lægen om det er aktuelt for dig. En undtagelse er, når du skal være gravid, så bruges Metformin oftere. De hyppigste bivirkninger ved Metformin er appetitløshed, kvalme, opkastning, diarré og metalsmag i munden.

Behandling af øget hårvækst (hirsutisme)

Alle typer af hårfjerning bør kombineres med androgenhæmmende behandling, fx p-piller, da hårene ellers hurtigt vokser frem igen.

Uønsket hårvækst kan fjernes med pincet, voks, barbering, epilering eller laserbehandling. I nogle Regioner gives der tilskud til hårfjerning i ansigtet ved en hudlæge. Spørg din læge eller Region om dette. Man kan også få fjernet hår på privat klinikker for egenbetaling.

PCOS og graviditet?

Mange normalvægtige kvinder med PCOS bliver gravide uden problemer.

Hvis du imidlertid ved, du har PCOS, er det bedst at tale med din læge eller gynækologen og planlægge, hvordan du bliver gravid, dvs. hvad er den bedste måde for dig. Mange kvinder med PCOS har forgæves prøvet at blive gravide i al for lang tid.

Tal med din læge om at blive henvist til en praktiserende gynækolog eller en fertilitetsklinik for at blive behandlet, hvis du har PCOS, stopper med P-pillerne, og igen ikke får menstruationer.

For at blive gravid er nedenstående vigtigt, hvis du behandles ved gynækolog:

Du opnår regelmæssig ægløsning. Gynækologen giver dig noget medicin, der stimulere de overordnede kønshormoner, så ægmodning og ægløsning fremmes.

Du har passage gennem æggelederne.

Din samlever har en god sædkvalitet. Skal du være enlig forsørger, kan sæden købes. Du kan ofte insemineres med sæd som indføres i livmoderhulen.

Gynækologen vil informere dig om PCOS og barnløshedsbehandling. De fleste gynækologer har en meget detaljeret patientinformation om PCOS og fertilitetsbehandling på deres hjemmeside.

Udsigt for fremtiden?

PCOS er en hyppig tilstand, som har stor betydning for den enkelte kvinde, og derfor forskes der meget på området.

PCOS kan ikke helbredes, men lindres og mindskes.

Jo større vægttab, des bedre. En god og sund livsstil med vægttab, kost og motion er meget vigtigt.

Hvis ikke jeg har menstruationer, har jeg så altid PCOS?

Nej. Forskellige former for medicin, især psykofarmaka, epilepsi og stofskiftemedicin kan også være en årsag. Husk at hvis man tager P-piller uden pause, minipiller eller har en hormonspiral vil mange ikke få menstruation. To naturlige årsager er overgangsalder og graviditet.

Meget sjældent skyldes det en godartet hormonproducerende svulst i hjernen, også kaldet hypofysen, eller i skjoldbruskkirtlen, eller en kræftsygdom i æggestokke, livmoder og livmoderhals.

Copiright: gynækolog Charlotte Floridon

 

Implanom/ P-Stav

Du har i dag fået en P-Stav i din overarm.

 P-staven gør slimhinden i livmoderen uegnet til graviditet, og mindsker menstruationsblødningen.

Det kan også være din blødning helt ophører. Det er normalt og har ingen betydning.

P-Staven kan sidde i 3 år.

Du er fuld dækket mod graviditet fra i dag.

Forbindingen du har fået lagt rundt om armen, skal blive siddende til du går i seng i aften.

Plastret kan du tage af efter 1 døgn.

Du kan have pletblødning de næste 3 måneder. Hvis du efter 3 måneder ikke er tilfreds med P-staven skal du kontakte klinikken.

 

Hvis der opstår rødme, hævelse eller væskedannelse fra indstiksstedet, kan det være tegn på betændelse og du skal da kontakte klinikken eller egen læge.

Vulvodyni- Smerter ved skedeindgangen

Hvad er vulvodyni?

En langvarig smertetilstand ved skede indgangen, som oftest ses hos yngre kvinder.

Årsag:

Årsagen til vulvodyni er ikke kendt. En teori bygger på, at der har været en skade på vævet i området, måske i forbindelse med svær blærebetændelse, svamp eller efter en fødsel.

Området i slimhinden ved skede-indgangen kan være meget følsomt. Det er kendt, at der ved længere tids smerter sker en øgning af i antallet af nervefibre i området. Almindelig berøring udløser derfor ubehag eller smerter, f.eks. kraftig brænden, prikken, stikken eller følelsen af, at der er et sår.

Behandling:

Berøringsterapi, som også kaldes desensibilisering.

Programmet:

Der er gode erfaringer med at lave en blid berøring af de ømme områder. De ømme områder svarer til de 4 kirteludmundinger. Se tegning:

 

Det vigtigste i den blide berøring, er at det foretages dagligt, så slimhinderne vænnes til berøring. Det behøver ikke at tage så lang tid, og det er en god ide at mærke på både de ømme og de smertefri områder i skedeindgangen. Dette kan gøres på flere forskellige måder:

Behandlingen kan foregå halvsiddende i seng, under brusebadet eller siddende på toilettet.

Du kan anvende en god fedtcreme for eksempel. Warmingcreme.
Med pegefingeren kan du berøre de ømme punkter.

Massagen kan foregå ved:

• At trykke forsigtigt ned i vævet, hold trykket et par sekunder og slip igen. Det er en god ide at lade trykket følge dit åndedræt.

• At stryge på slimhinden i rolige bevægelser.

• At duppe med lette rytmiske bevægelser.

Det må godt føles lidt ubehageligt, men vær opmærksom på, om det ændrer sig i positiv retning, når du bliver ved, og husk også at berøre områder, der ikke gør ondt.

Om du masserer 5 eller 10 minutter, er ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at du masserer hver dag.

Du skal først forsøge med samleje, når du er mindre øm og tryg ved berøring. Det kan godt tage 2-3 måneder.

Ved regulære muskelspændinger kan du blive henvist til behandling hos en fysioterapeut

 

Gynækologisk Speciallægeklinik - Vitus Berings Plads 1 - 8700 Horsens - Tlf: +45 7561 4808